Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Foreningen for privat pasning i Nordjylland
Foreningen for Privat pasning i Nordjylland
Musvågevej 8, 9230 Svenstrup J.
TLF: +4581656589
CVR: 34552606

Generelt

Foreningen for Privat pasning i Nordjylland stiller et abonnement baseret online tjeneste til
rådighed på www.privatbornepasning.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger
og Foreningen for privat pasning i Nordjylland.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Foreningen for Privat pasning
i Nordjylland og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer,
der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Foreningen for privat
pasning i Nordjylland vedrørende Tjenesten.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Foreningen for Privat pasning i Nordjyllands
hjemmeside samt deres arrangementer.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte. Ved registrering
må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login
Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med
mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få
uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal
Brugeren omgående underrette Foreningen for Privat pasning i Nordjylland samt ændre sit
password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste,
der er tilgængelig på hjemmesiden. Betaling for abonnementet sker hvert år i januar måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Foreningen for Privat pasning i
Nordjylland tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til ved hver
betalingsdato, at betale det årlige kontingent.

Tilpasninger og ændringer

Foreningen for Privat pasning i Nordjylland forbeholder sig retten til at ændre gebyret og
andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30)
dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til
at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis
Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som
accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det
samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske øjeblikkeligt via Brugerens egen profil eller ved at kontakte
Foreningen for privat pasning i Nordjylland via privatbornepasning@gmail.com.
Eller ved ikke at fornye sit abonnement i januar det næstkommende år.
Betaling

Foreningen for Privat pasning i Nordjylland modtager online betalinger med Dankort,
Visa/Dankort, Visa, Mastercard, bankoverførsel.

Betaling vil først blive trukket på din konto straks, det virtuelle produkt er oprettet med
mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

Foreningen for Privat pasning i Nordjylland benytter en sikker betalingsserver, der krypterer
alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af
andre udefrakommende.

Fortrydelsesret

I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12” er køb af billetter ikke omfattet
fortrydelsesretten, og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke
gennemføres. Du kan altså ikke få pengene retur men må gerne sælge eller give billetten bort til
andet medlem i foreningen, dog skal foreningen have besked herom.
Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Refundering ved manglende gennemførelse af arrangement

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Billetter refunderes til billetkøber,
medmindre der aftales andet. Gebyrer refunderes ikke. Hvis et arrangement aflyses, sker
refundering automatisk ved tilbageførsel til det betalingskort, som er anvendt ved bestilling,
og billetkøberen informeres direkte via deres registrerede e-mailadresse herom. Refundering
sker senest 7 arbejdsdage Foreningen for Privat pasning i Nordjylland officielt har aflyst
arrangementet.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige
oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få
slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Foreningen for Privat pasning i Nordjylland, har vi brug for
følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen
til dig.

Personoplysningerne registreres hos Foreningen for Privat pasning i Nordjylland, så længe
du er medlem.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved
afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke
oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Bestyrelsen i Foreningen for Privat pasning i Nordjylland har adgang til de oplysninger, der
registreres om dig.

Den dataansvarlige i Foreningen for Privat pasning i Nordjylland er: Bestyrelsesmedlemmet
der besidder posten: ITansvarlig

Vi opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Foreningen for Privat pasning i Nordjylland har du altid ret til at gøre
indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er
registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i
forbindelse hermed rettes til privatbornepasning@gmail.com.

Cookies

På www.privatbornepasning.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden
og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og
Privatlivspolitik.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på www.privatbornepasning.dk, hvilket betyder, at et
statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange
besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Foreningen for Privat pasning i
Nordjyllands hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en Quiekpay betalingsløsning:
https:// quiekpay.net/dk/terms-of-service/

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet
for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en
løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.
Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil
klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er
særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse
privatbornepasning@gmail.com