Foreningen

Vi vil gerne præsentere Foreningen for Privat Pasning i Nordjylland.

 

  • Ideen til foreningen blev født i talsgruppen (talsgruppen blev dannet i 2000) – under et politisk arbejde i januar 2004
  • Der blev indkaldt til et stormøde d. 19. april 2004, hvor der blev valgt en arbejdsgruppe til at forme foreningen samt at udarbejde vedtægterne for den.
  • 6. oktober 2004 var der stiftende generalforsamling i foreningen, hvor vedtægterne blev godkendt og der blev valgt en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter – de 5 medlemmer består af: Formand, Næstformand, Kasserer, IT-ansvarlig og Bestyrelsesmedlem og står for den daglige drift af foreningen. Valgperioden er 2 år. Bestyrelses erhvervet er ulønnet og foregår på frivillig base i fritiden. Godkendte pasningsordninger som er medlem af forening kan vælges til bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                    Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesse og at styrke samarbejdet. Dette gør vi f.eks. ved at:
  • Arrangere diverse kurser og foredrag. Som altid foregår i aftentimerne.
  • Synliggørelse af pasningsordninger på fælles hjemmeside.
  • Orientere om eventuelle nye regler/retningslinjer.
  • Danne netværk og kollega sparring.
  • Yde råd og vejledning, opstartshjælp til alle medlemmer.
  • Have et samarbejde med Landssammenslutning, som er et samarbejde med andre forening for privat pasning i Danmark. 
  • Samarbejde med kommune og afholde dialogmøde løbende (Pt. er det kun Aalborg Kommune det afholdes med).

 

Webstedet privatbornepasning.dk drives af forening for privat pasning i Nordjylland. Men foreningen er ikke ansvarlig for ukorrekte oplysninger på medlemmers profilside.