Foreningen

Vi vil gerne præsentere Foreningen for Privat Pasning i Nordjylland.

 

 • Ideen til foreningen blev født i talsgruppen (talsgruppen blev dannet i 2000) – under et politisk arbejde i januar 2004
 • Der blev indkaldt til et stormøde d. 19. april 2004, hvor der blev valgt en arbejdsgruppe til at forme foreningen samt at udarbejde vedtægterne for den.
 • 6. oktober 2004 var der stiftende generalforsamling i foreningen, hvor vedtægterne blev godkendt og der blev valgt en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter – de 5 medlemmer består af: Formand, Næstformand, Kasserer, IT-ansvarlig og Bestyrelsesmedlem og står for den daglige drift af foreningen.

Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesse og at styrke samarbejdet. Dette gør vi f.eks. ved at:

 • Arrangere diverse kurser og foredrag.
 • Orientere om eventuelle nye regler/retningslinjer
 • Yde råd og vejledning til alle
 • Afholde mindst 1 årligt stormøde
 • Have et samarbejde med andre foreninger (Landssammenslutningen)
 • Afholde dialogmøde med kommunen. (Pt. er det kun Aalborg Kommune det afholdes med).

Er du godkendt som privat børnepasser og ønsker at være medlem af foreningen, skal du udfylde skemaet på “Bliv medlem”. Du vil derved få en profil på vores hjemmeside, adgang til vores arrangementer, og få masser af mulighed for at udveksle erfaringer.

Den årlige kontingent er pt.:

 • 300 kr. for en ordning med op til 5 børn
 • 600 kr. for en ordning med op til 10 børn
 • 900 kr. for en ordning med op til 15 børn