Foreningen

Vi vil gerne præsentere Foreningen for De Private Børnepassere i Nordjylland.

– Ideen til foreningen blev født i talsgruppen (talsgruppen blev dannet i 2000) – under et politisk arbejde i januar 2004

– Der blev indkaldt til et stormøde d. 19. april 2004, hvor der blev valgt en arbejdsgruppe til at forme foreningen samt at udarbejde vedtægterne for denn.

– D. 6. oktober 2004 var der stiftende generalforsamling i foreningen, hvor vedtægterne blev godkendt og der blev valgt en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter – de 5 medlemmer består af: Formand, Næstformand, Kasserer, IT-ansvarlig og Bestyrelsesmedlem og står for den daglige drift af foreningen.

Foreningens formål er at bedre forholdene for og øge muligheden for samarbejde de private børnepassere imellem. Dette gør vi f.eks. ved at:

  • Arrangere kurser og foredrag mod brugerbetaling
  • Orientere om eventuelle nye regler/retningslinier
  • Yde råd og vejledning til nyopstartede private børnepassere
  • Afholde mindst 1 årligt stormøde
  • Have et samarbejde med andre foreninger (Landssammenslutningen)

Er du godkendt som privat børnepasser og ønsker at være medlem i foreningen, skal du udfylde skemaet på “Bliv medlem”. Du vil derved få en plads på vores hjemmeside, adgang til vores arrangementer mod en lille brugerbetaling, og få masser af mulighed for at udveksle erfaringer..

Den årlige kontingent er pt.:

  •   300 kr. for en lille ordning med op til 5 børn
  •   600 kr. for en storordning A med op til 10 børn
  •   900 kr. for en storordning B med op til 15 børn (send en mail til privatpasningnordjylland@gmail.com)