Vejledning til forældre

Vi har her listet nogle ting op man som forældre bør være opmærksomme på ved privat pasning.

 • Forældre skal selv rette henvendelse direkte til den private pasningsordning, hvis man ønsker plads.
 • De fleste steder køber forældrene en pasningsplads hos en privat pasningsordning. Der er også mulighed for at forældre kan ansætte en privat børnepasser og selv have arbejdsgiverforpligtelsen
 • Forældre kan ansøge om et tilskud fra kommunen til at benytte privat pasning, via online-kontrakt på kommunens hjemmeside. Tilskuddet dækker 75 % af udgiften til pasningsordningen, dog yder kommunen et maksimalt tilskud, der varierer fra år til år. Tilskuddet udbetales forud til forældre. Forældre skal ikke betale SKAT af tilskuddet og indgår ikke ved beregning af sociale ydelser og uddannelsesstøtte.
 • Forældre og privat pasningsordning indgår en privatretlig kontrakt og der bør laves skriftlig aftale om lønbetaling, pasningstid, pasningssted, ferie, sygdom, evt. brug af vikar og opsigelsesvarsel.
 • Det er en god ide at forventningsafstemme omkring kost, transport, husdyr, søvn, fotos, værdier.
 • Der er ikke lovgivningsmæssigt bestemt forældreindflydelse i en privat pasningsordning.
 • Der er mulighed for hjælp hos ”Indsatsteamet”, PPR (talepædagog) og ”Børneterapeutisk team” (fysio- og ergoterapeuter) hvis der er udfordringer med barnets udvikling.
 • Ved opsigelses er det altid en god ide at gøre det skriftlig med barnets navn+cpr. nr, stopdato, årsag og med underskrift fra både forældre og pasningsordningen inden det sendes til kommunen. Vær opmærksom på opsigelsesperiode. Foreningen har en fortrykt opsigelsesseddel, som alle medlemmer har adgang til på hjemmesiden.
 • Alle private pasningsordninger har pligt til at bidrage til en god overgang til anden pasning/børnehavestart. Hvis det er muligt, anbefales et besøg i barnets børnehave. Overleverings oplysninger er en god ide at gøre skriftligt med beskrivelse af hvad er barnets styrker/svagheder indenfor fx motorik, sprog, sanser, relationer, leg, sut, lur, selvstændighed, renlighed, samspil og andre relevante ting.

Foreningen har et fortrykt overgangsskema, som alle medlemmer har adgang til på hjemmesiden.

Vær opmærksom på:

 • Dit barn slettes på den kommunale venteliste for pasning af 0-2 år samme dag kommunen modtager din ansøgning om tilskud til privat pasning.
 • Husk selv at få skrevet dit barn på venteliste til børnehave.
 • Der ydes søskenderabat, men det er ikke muligt at søge friplads.