Om Privat Pasning

Webstedet privatbornepasning.dk drives af Foreningen for privat pasning i Nordjylland.

Din garanti, når du vælger en privat børnepasser fra foreningens hjemmeside:

  • Foreningen kan garantere, at ALLE private børnepassere på denne hjemmeside er godkendte.
  • Alle private børnepassere er underlagt tilsyn fra kommunen.

 

Hvad er privat pasning

Privat pasning er en pasningsform for dig, der selv ønsker at have indflydelse på hvor dit barn skal passes og dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Barnet passes i et privat hjem eller et lejet lokale under dagpleje-lignende forhold med flere årlige tilsyn. Der ydes tilskud til den private pasning af den pågældende kommune. Søskende-tilskud efter gældende regler.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du derfor selv henvende dig til den børnepasser, som du er interesseret i. Der kan vælges imellem forskellige pasningsordninger. Der kan være ordninger, som er godkendt til 5 børn, ordninger som er godkendt til 10 børn og ordninger som er godkendt til 15 børn. Ordningerne kan have forskellige fokusområder, så som økologi, natur, musik, mindfulness, yoga, bevægelse osv.

Alle pasningsordninger på denne side er medlem af Foreningen for Privat Pasning i Nordjylland. Foreningen tilbyder bl.a. diverse kurser og foredrag, som er målrettet de private børnepasseres behov for, at tilegne sig viden samt at styrke vores faglighed.

Facebook : Privatbornepasning