Dokumenter

 

02. Bestyrelsen består af 09.11.2022 

Den nye persondatalov Forordning 25052018 

Regler for facebook

69. Velkomstsfolder 2023 – velkommen til foreningen – nye medlemmer

Link til ansøgning om tilskud ved Aalborg kommune:

https://www2.borgeronline.dk/851/dl0310ff?fbclid=IwAR1aajDbZU-Tttik7rICVHzNySRkgOzNz7rDMwrgjXGbQGNyhCQQmdH7Z6g

Årsplan for aktiviteter:

årsplan2023.docx – Google Docs

Medlemsbilag:

20. Bilag – Pasningsaftale kontrakt tillæg 

20a. Bilag – Opsigelse af privat pasningsordning 

20b. Bilag – ÆNDRING i pasnings aftale 

20c. Bilag – Kartotekskort 

20d. Bilag – Overlevering til børnehave fra privat 

20e. Bilag – Vejledning til håndtering af sygdom 

20f. Bilag – Medicin anvisning i privat pasningsordning 

21. Bilag – Omsorgs og krise plan 2015 i word 

21a. Bilag – KRISE kontakt brev 

 

bfa-lad-dog-barnet-web

kan-selv-vil-selv-pjece til forældre

kan-selv-vil-selv-plakater

Zoo banko plade – find dyr i Zoo. med vejledning

Referat fra bestyrelsesmøde: 

Referat til b-møde 08.05.2023

Referat til b-møde 09.03.2023

Referat til b-møde 09.01.2023 

Referat fra b-møde 29.11.2022. 

Referat fra b-møde 03.10.2022 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. August 2022 

Referat til b-møde 08.06.2022 (1) 

Referat til b-møde 21.03.2022 

Referat til b-møde 24.01.2022 

Referat fra Generalforsamling: 

Referat fra Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling 2021 

Referat fra general forsamling 2019 

Referat fra Generalforsamlingen 06112018 

Referart generalforsamling 9.11.2017 

Referat fra landsmøder: 

Referat fra landsmøde 13.11.2021

Referat-fra-landsmødet-den-100319Download

Referat fra dialogmøder med Aalborg Kommune

Referat fra den 29. oktober 2020

Nyhedsmail:

Nyhedsmail februar 2023 

Nyhedsbrev til medlemmer December 2022 

skriv om hørringsmøde 22.09.22 om ferie 

Afgørelse fra Ankestyrelsen om tilskud i Aalborg kommune:

Afgørelse fra Ankestyrelsen angående tilskud i Aalborg kommune.

Forsikring:

Forsikring – Hvem har ansvaret[5]

Rabataftaler: